X KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Opolski

X KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU
pod tytułem
KONCEPCJE ORAZ IDEE ROZWOJU I PLANOWANIA MIAST:
WYZWANIA - PROJEKTY - MOŻLIWOŚCI

Cel konferencji:

Celem konferencji jest wymiana wyników badań i poglądów reprezentowanych przez badaczy oraz przedstawicieli praktyki, zajmujących się problematyką rozwoju miast. Konferencja umożliwia merytoryczną dyskusję na temat ważnych i aktualnych problemów rozwoju miast, w tym identyfikacji wyzwań, zagrożeń, a także prezentacji propozycji rozwiązań w przedmiotowym zakresie. Ważnym  celem konferencji jest zwrócenie uwagi na związek nowych koncepcji i podejść badawczych z klasycznymi (starymi) paradygmatami rozwoju miast.

Obszary tematyczne konferencji:

  • Nowe idee czy mody w polityce rozwoju i planowaniu miast? Potrzeby, cele i możliwości
  • kształtowania miast: ekologicznego, oszczędnego, zielonego, zrównoważonego,
  • zwartego, inteligentnego, kreatywnego, etc.;
  • Podejścia: sektorowe a zintegrowane w polityce rozwoju miast;
  • Miasta i ich obszary funkcjonalne jako bieguny rozwoju;
  • Rewitalizacja jako proces przywracania funkcji miejskich;
  • Przeobrażenia funkcjonalno - przestrzenne miast - wizja a rzeczywistość.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Termin konferencji: 14 – 16 maja 2017 rok
Miejsce konferencji: ośrodek konferencyjny niedaleko Opola – szczegółowa lokalizacja
zostanie podana w kolejnym komunikacie.

KOMUNIKAT 1 (czytaj więcej)

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)