Wyniki rejestracji dyplomantów - praca dyplomowa

LISTY RANKINGOWE ŚREDNICH OCEN (LRSO) ORAZ WYKAZ WOLNYCH MIEJSC

Na podstawie DECYZJI nr 22/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta jednostki organizacyjnej i opiekuna pracy dyplomowej, trybu zgłaszania pracy dyplomowej oraz trybu składania pracy dyplomowej poniżej opublikowana została LISTA RANKINGOWA ŚREDNICH OCEN WRAZ Z WYKAZEM WOLNYCH MIEJSC.

Uwaga Studenci

Informujemy, że wyniki rejestracji na prace dyplomowe wymagały weryfikacji. Średnie ocen zapisane w formularzu z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w wyniku transformacji do wersji edytowalnej ukazały się z błędem. Opublikowane wyniki uwzględniają korektę.

dr inż. Ada Wolny
Prodziekan ds. Kształcenia

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z maja 2017 r.

Stopień kształceniaKierunekLRSO- I turaLRSO- II tura

II
geodezja i kartografia
(studia stacjonarne)
pdfpdf
gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne)pdfpdf
budownictwo
(studia stacjonarne)
pdf 
budownictwo
(studia niestacjonarne)
pdf 

(I tura: stan na 18.05.2017r.) (II tura: stan na 5.06.2017r.)

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z grudnia 2016 r. (gik I i II st., gp I st., b I st.)

Stopień kształceniaKierunekLRSO- I turaLRSO- II tura
Igeodezja i kartografiapdfpdfpdf
gospodarka przestrzennapdfpdf
budownictwopdfpdf
IIgeodezja i kartografiapdfpdf

(I tura: stan na 3.01.2017r.) (II tura: stan na 26.01.2017r.)

Obowiązywało do 4 grudnia 2016 roku
Na podstawie paragrafu 2 ust. 3 Zarządzenia nr 2 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 07 października 2008 roku w sprawie sposobu wyboru przez dyplomanta jednostki organizacyjnej i opiekuna naukowego (promotora) pracy dyplomowej oraz trybu zgłaszania pracy dyplomowej poniżej opublikowana została LISTA RANKINGOWA ŚREDNICH OCEN.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z maj 2016 r.  Nabór z czerwiec 2016 r.

Stopień kształceniaKierunekLRSO- I turaLRSO- II tura
IIgeodezja i kartografiapdfpdf
gospodarka przestrzennapdfpdf
budownictwopdfpdf

(I tura: stan na 1.06.2016r.) (II tura: stan na 22.06.2016r.)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z styczeń 2016 r.

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSO- I turaLRSO- II tura
Iwszystkie specjalnościpdfpdf

(I tura: stan na 15.01.2016r.) (II tura: stan na 29.01.2016r.)

STUDIA STACNONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z czerwca 2015 r.

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSO- I turaLRSO - II tura
IIwszystkie specjalnościpdfpdf

(I tura: stan na 15.06.2015 r.) (II tura: stan na 12.08.2015 r.)

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z grudnia 2014 r.

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSO- I turaLRSO - II tura
I, IIwszystkie specjalnościpdfpdf

(I tura: stan na 23.01.2015 r.)  (II tura: stan na 17.02.2015 r.)


STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Nabór z grudnia 2013 r. i maja 2014r.

 

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IIwszystkie specjalnościpdfpdf

(stan na 12.06.2014 r., II tura stan na 1.07.2014 r.)

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
I i IIwszystkie specjalnościpdfpdf

(stan na 17.02.14 r.)

 

UWAGA !!!

Termin rejestracji w II turze upływała w dniu 27 stycznia 2014 roku.

 

Nabór z grudnia 2012 r. i maja 2013r.

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IIGG

pdf


 
 
IIGiNS
IIKN
IIGiTI
IIGPiN

(stan na 14.06.13, godz. 15.00)

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiGpdfpdf
IGiSzNpdf
IPiIPpdf
IDnRNpdf

(stan na 13.05.13, godz. 15.00)

 

Studia niestacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiSzNpdfpdf
IGiGpdf
IGPpdf
IGiSzN Toruńpdf
IGiSzN Poznańpdf
IIGiSzNpdf
IIGIpdf
IIZNpdf

(stan na 13.05.13, godz. 15.00)

Nabór z grudnia 2011 r. i maja 2012 r.

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IIGGpdfpdf
IIGiSzNpdfpdf
IIGiNSpdf-
IIKNpdf-
IIGPiN III sem.pdfpdf
IIGPiN IV sem.pdf-

(stan na 22.06.12, godz. 12.00)

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGGpdfpdf
IGiSzNpdf-
IGPpdfpdf

(stan na 21.02.11, godz. 08.00)

Studia niestacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiSzNpdfpdf
IGiGpdfpdf
IGPpdfpdf
IGiSzN Toruńpdfpdf
IGiSzN Poznańpdfpdf
IIGiSzNpdfpdf
IIGIpdfpdf
IIZNpdfpdf

(stan na 21.02.12, godz. 08.00)

UWAGA !!!

Termin rejestracji w II turze upływała w dniu 22 stycznia 2012 roku.

Nabór z maja 2011 r.

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IIGGZWERYFIKOWANE!
pdf
pdf
IIGiSzNZWERYFIKOWANE!
pdf
pdf
IIGiNSpdfpdf
IIKNpdf 
IIGPiNZWERYFIKOWANE!
pdf
pdf
IIZNpdf 

(stan na 29.06.11, godz. 19.00)

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGGpdfpdf
IGiSzNpdfpdf
IGPpdfpdf

(stan na 03.02.11, godz. 16.00)

Studia niestacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiSzNpdfpdf
IGiGpdf-
IGPpdfpdf
IGiSzN Toruńpdfpdf
IGiSzN Poznańpdfpdf
IIGiSzNpdfpdf
IIGIpdfpdf
IIZNpdf-

(stan na 14.02.11, godz. 07.30)

UWAGA !!!

Termin rejestracji w II turze upłynął w dniu 17 stycznia 2011 roku.

 

Nabór 2010

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IIGGpdfpdf
IIGiSzNpdfpdf
IIGiNSpdfpdf
IIGPiNpdfpdf
IIZNpdfpdf

(stan na 28.06.10, godz. 13.30)

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGGpdfpdf
IGiSzNpdfpdf
IGPpdfpdf

(stan na 26.01.2010, godz. 16.00)

Studia niestacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiSzNpdfpdf
IGiGpdfpdf
IGPpdfpdf
IGiSzN Toruńpdfpdf
IIGiSzNpdfpdf
IIZNpdfpdf

(stan na 28.01.2010, godz. 08.30)

UWAGA !!!

Termin rejestracji w II turze upłynął w dniu 15 stycznia 2010 roku.

 

Nabór LUTY 2009

Studia stacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSO
IIGGpdf
IIGiSzNpdf
IIGiNSpdf
IIGPiNpdf
IIZNpdf

(stan na 18.06.09, godz. 14.15)

Studia niestacjonarne

Stopień kształceniaSpecjalnośćLRSOLRSO - II tura
IGiSzNpdfpdf
IGiGpdfpdf
IGiSzN Toruńpdfpdf
(stan na 21.06.2009, godz. 13.45)
UWAGA !!!

Termin II tury rejestracji upłynął w dniu 15 czerwca 2009 roku.

WYKAZ WOLNYCH MIEJSC (WWM)

 1. Dyplomanci, których średnia ocen nie pozwoliła na przyjęcie do danej Jednostki Organizacyjnej są zobowiązani wybrać inną Jednostkę Organizacyjną, w której są wolne miejsca w terminie odpowiednio do 15 stycznia. Wyboru Jednostki Organizacyjnej Dyplomant dokonuje w oparciu o Wykaz Wolnych Miejsc w poszczególnych jednostkach opublikowany w serwisie www.geo.kortowo.pl.
 2. Informacje dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach zostały umieszczone w poszczególnych plikach.
 3. Informacje dotyczące wolnych miejsc w poszczególnych jednostkach zostały umieszczone w poszczególnych plikach.

PRZYDZIAŁ STUDENTA DO JEDNOSTKI

 1. Studenta studiów pierwszego stopnia, który w trakcie semestru V w terminie do 30 stycznia nie dokonał rejestracji, lub nie został przydzielony do Jednostki Organizacyjnej Prodziekan przydziela do Jednostki Organizacyjnej w terminie do 10 lutego.
 2. Studenta studiów drugiego stopnia, który w trakcie semestru I nie dokonał rejestracji w terminie:
  1. do 30 stycznia w przypadku naboru w ramach rekrutacji w miesiącu lipcu,
  2. do 30 czerwca w przypadku naboru w ramach rekrutacji w miesiącu lutym,
  lub nie został przydzielony do Jednostki Organizacyjnej Prodziekan przydziela do Jednostki Organizacyjnej, w terminie odpowiednio do 10 lutego i 10 lipca.
 3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 są terminami ostatecznymi.

WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA PRACY)

UWAGA !!!

Wybór opiekuna naukowego (promotora pracy) może nastąpić dopiero po ogłoszeniu Listy Rankingowej Średnich Ocen. Wszystkie wcześniejsze uzgodnienia są nieważne!!!

I. Student przydzielony do danej Jednostki Organizacyjnej chcący pisać pracę dyplomową pod kierunkiem wybranego uprawnionego nauczyciela akademickiego (promotora) jest zobowiązany:

 1. Wypełnić formularz zgłoszenia pracy dyplomowej (zobacz formularz zgłoszenia pracy dyplomowej)
 2. Zgłosić się do nauczyciela, który ma być opiekunem naukowym (promotorem pracy) i uzyskać jego aprobatę w zakresie wyrażenia zgody na kierowanie pracą dyplomową. Opiekun naukowy (promotor pracy) aprobatę realizuje na formularzu zgłoszenia pracy dyplomowej. Aprobata może być zrealizowana z wykorzystaniem formy elektronicznej.
 3. Zgłosić się do koordynatora (zobacz wykaz Koordynatorów) w jednostce, w której pracuje opiekun naukowy (promotor pracy) w celu wpisania się na Listę Dyplomantów. Zgłoszenie może być zrealizowana z wykorzystaniem formy elektronicznej.

II. W przypadku, gdy miejsca u danego opiekuna naukowego są zajęte Koordynator odmawia wpisania na Listę Dyplomantów i proponuje innego opiekuna. W takiej sytuacji Dyplomant musi powtórzyć proces zgłaszania pracy u nowego opiekuna, o której mowa w pkt. I.

III. Koordynator jest zobowiązany prowadzić Listę Dyplomantów.

IV. Koordynator jest zobowiązany zarejestrować temat pracy dyplomowej oraz inne wymagane dane w serwisie informacyjnym www.geo.kortowo.pl. W przypadku zmian zgłoszonych przez studenta lub promotora Koordynator jest zobowiązany wprowadzić stosowne zmiany

Począwszy od tego roku student nie będzie mógł złożyć pracy dyplomowej, jeśli nie będzie ona zarejestrowana w serwisie informacyjnym www.geo.kortowo.pl lub zarejestrowane dane będą nieaktualne!!!

Zobacz