Wyniki konkursu na stanowisko doktoranta – stypendysty w CDRŚK

Kierownik Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego  uprzejmie informuje, że konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w projekcie OPUS 15 pt. „Badanie niejednorodności zjonizowanego ośrodka międzygwiazdowego za pomocą obserwacji pulsarów polskimi stacjami radioteleskopu LOFAR” realizowanego na podstawie Umowy Konsorcjum Naukowego został rozstrzygnięty i wybrany został Pan mgr inż. Paweł Flisek.