Wybory uzupełniajace 2017 - komunikat nr 9/2017 i nr 10/2017 WKW

Na stronie http://wgipb.uwm.edu.pl/wybory_2017  opublikowano komunikat nr 9/2017 i nr 10/2017 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Przewodniczący WKW
dr inż. Cezary Czyżewski