Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery, 21-27 października 2019 r.

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery, 21-27 październik 2019