VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo–Techniczną pt. „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”

Wzorem lat ubiegłych Politechnika Rzeszowska - Zakład Geodezji i Geotechniki
im. K. Weigla organizuje w dniach 6–8 września 2017r. VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo–Techniczną pt. „Kartografia numeryczna i informatyka geodezyjna”.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje:

 • systemy map numerycznych,
 • układy odniesień i transformacje współrzędnych,
 • nowe techniki i technologie pomiarowe,
 • technologie GNSS,
 • zastosowanie metod informatycznych w specjalnych zadaniach pomiarowych,
 • systemy kontrolne i pomiarowe w budownictwie, inżynierii środowiska i geologii,
 • systemy informacji przestrzennej i planowanie przestrzenne,
 • systemy katastralne i BDOT,

Do udziału w Konferencji zapraszamy również przedstawicieli firm branżowych, dla których przewidujemy możliwość prezentacji swoich produktów i usług.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem informujemy, że teksty referatów zostaną wydane jako artykuły w:

 1. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture) – 9 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim lub angielskim),
 2. Civil and Environmental Engineering Reports – 9 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku angielskim),
 3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego (seria Inżynieria Środowiska ) – 7 pkt. zgodnie z punktacją MNiSW (publikacja w języku polskim lub angielskim),

 

Konferencja odbędzie się w Iwoniczu–Zdroju w Hotelu Glorietta.
Bieżące informacje związane z Konferencją są dostępne na stronie: www.prz.edu.pl/~kg/
Zapraszam serdecznie w imieniu Komitetu Organizacyjnego.
 

Komunikaty i formularze

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof.PRz

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. inż. Roman Kadaj