V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 12-14 września 2018 r. Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam do uczestnictwa w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w ramach cyklu: Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym) pt. „Ekonomiczne,  społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej i rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Tegoroczna edycja, organizowana w dniach 12-14 września 2018 r. w Poznaniu i Kórniku, połączona będzie z jubileuszem dziesięciolecia utworzenia kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią przesłanego komunikatu konferencyjnego oraz odwiedzenia strony internetowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje o naszej konferencji.


Z  poważaniem 
dr hab. inż. Adam Zydroń
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

i rozwoju społeczno-gospodarczego

Poznań-Kórnik 12-14 września 2018

 

Komunikat
Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/FHpUr8DShXT4gMga2