UWAGA! WYNIKI KONKURSU!!!

Konkurs na stanowisko stypendysty w Instytucie Geodezji w projekcie OPUS 16 pt. „Analiza i doskonalenie modelu matematycznego w zadaniu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego na podstawie danych z pojedynczej epoki obserwacyjnej na potrzeby pomiarów deformacji w naukach o Ziemi” został rozstrzygnięty.

 

Osobą zatrudnioną na stanowisku studenta-stypendysty jest inż. Artur Fischer.