Uwaga studenci - zmiany w podziale na specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna!

Nastąpiły zmiany w podziale na specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna. Ewentualne odwołania dotyczące nowego podziału można składać do dnia 30.05.2017r. do godz. 14.00 w dziekanacie, pokój  nr 12.

Aktualna lista z podziałem na specjalności kierunku gospodarka przestrzenna.

Z poważaniem

Prodziekan ds. studenckich
dr inż Marek Ogryzek