Uwaga Studenci !!!

Termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019 - do 10.09.2018 r.