Uwaga studenci

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych informujemy, że planowany termin badania ankietowego przewidziany jest w okresie od 11 czerwca 2018 roku do 23 września 2018 roku.

dr inż. Ada Wolny
Prodziekan ds. kształcenia
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzenneji i Budownictwa