Uwaga studenci

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych informujemy, że planowany termin badania ankietowego w roku akademickim 2018/2019 przewidziany jest

  • w semestrze zimowym w okresie od 28 stycznia 2019 roku do 28 lutego 2019 roku.
  • w semestrze letnim w okresie od 11 czerwca 2019 roku do 23 września 2019 roku.