Uwaga studenci! – spotkanie organizacyjne dotyczące zasad wyboru specjalności.

15 maja 2018 roku o godz. 9.00 w sali nr 2 przy ul. Prawocheńskiego 15 odbędzie się spotkanie ze studentami:

- II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,

- I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia kierunków: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,

na którym zostaną przedstawione zasady wyboru specjalności.

Oferta kształcenia zostanie przedstawiona przez Wydziałowych koordynatorów.

 

dr inż. Marek Ogryzek
Prodziekan ds. studenckich
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa