Rekrutacja studia podyplomowe

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2006/2007. Kryteria naboru na kolejne lata akademickie będą ustalane i podawane do wiadomości publicznej co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia studiów.

Studia podyplomowe prowadzone są w ramach działalności jednostek będących w strukturach wydziału. Zgodnie z zapisami regulaminu studiów podyplomowych – studia podyplomowe są w całości odpłatne, a w przypadku rezygnacji ze studiów wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Oferta studiów podyplomowych

Zobacz

Do pobrania

  • regulamin studiów podyplomowych *. PDF