Rekrutacja Erasmus+ w roku akademicki 2018/2019

Na studia:

Do 10.12.2018 rekrutacja uzupełniająca na studia semestr letni 2018/2019

Do 28.02.2019 rekrutacja na studia na rok akademicki 2019/2020

Na staże:

Do 10.01.2019 studenci i absolwenci zakwalifikowanych na wyjazdy na praktyki jako studenci

Do 25.04.2019 absolwenci zakwalifikowani na wyjazdy na praktyki jako absolwenci

Rekrutacja na studia poprzez system USOS, szczegółowe informacje u Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ dr. inż. Piotra Kosińskiego, piotr.kosinski@uwm.edu.pl