Rejestracja Dyplomanta I tura

Na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Studenci I roku  studiów stacjonarnych II stopnia (GiK, GP) oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia (kierunek: B) powinni dokonać rejestracji na stronie: wgipb.uwm.edu.pl/rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 10 maja 2017 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: ada.wolny@uwm.edu.pl

Informujemy, że student ma prawo zaproponować własny temat zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi i zawodowymi. Aprobata nowego tematu wymaga zgody Prodziekana ds. Kształcenia.

dr  inż. Ada Wolny
Prodziekan ds. Kształcenia