PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr inż. Marty Figurskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż Marty Figurskiej, 19.09.2019 r. godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału (Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15, sala nr 01)

 

Porządek posiedzenia

Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

w dniu 19 września 2019 roku o godz. 9.00

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Marty Figurskiej

 

 1. Autoreferat przedstawiony przez doktorantkę.
 2. Odczytanie recenzji rozprawy doktorskiej.
 3. Odpowiedzi doktorantki na uwagi zawarte w recenzjach.
 4. Dyskusja z udziałem doktorantki (pytania do doktorantki).

Dyskusję kończy wypowiedź doktorantki.

 1. Część niejawna:
  1. dyskusja nad przebiegiem publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
  2. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej (głosowanie tajne),
  3. nadanie stopnia naukowego doktora (głosowanie tajne).

6.  Ogłoszenie wyników.