Przerwa w pracy dziekanatu w soboty.

W okresie od 23 czerwca 2018 roku do 8 września 2018 roku Dziekanat Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w soboty będzie nieczynny.