Przedłużenie rekrutacji na Studia Podyplomowe w zakresie GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PODSTAWY GEODEZJI

Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza w roku akademickim 2018/2019 na Studia Podyplomowe w zakresie GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PODSTAWY GEODEZJI.

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA
do 31 października 2018 r.

zapewniamy:

  • specjalistyczną wiedzę, umiejętności praktyczne i doświadczenie;
  • zapoznanie z prawnymi i praktycznymi procedurami gospodarki nieruchomościami oraz pracami geodezyjnymi i kartograficznymi wykonywanymi w jej obszarze;
  • świadectwo, które ułatwi możliwości ubiegania się o pracę w zawodach związanych z obsługują: rynku nieruchomości, gospodarki nieruchomościami, geodezji i administracji publicznej obejmującej tematykę studiów;.

Inauguracja edycji po zebraniu min 20 osobowej grupy słuchaczy Internetowa rejestracja kandydatów na stronie https://irk.uwm.edu.pl
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu: www.uwm.edu.pl/igign

tel./fax.: 89 523-42-62; e-mail: jkuryj@uwm.edu.pl