"Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’

W związku z realizacją na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. ,,Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’ rozpoczęto realizację Zadania 11.: „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich WGIPB”.

Wszystkie niezbędne informacje i wymagane dokumenty można znaleźć na stronie: https://zpr.uwm.edu.pl/group/wydzial-geodezji-inzynierii-przestrzennej-i-budownictwa/dokumentacja

Proszę szczególnie o zapoznanie się z Regulaminem. Można w nim znaleźć m.in. opis wszystkich szkoleń, zasady i terminy naboru, kryteria dostępności itp.

 

Wydziałowy Koordynator
dr inż. Krzysztof Rząsa