Postępowania habilitacyjne

Doktor habilitowany

Dokumentacja kandydatów ubiegających się o nadanie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (od 01.01.2015 Wydziele Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia”.

Dziedzina: nauki techniczne
Dyscyplina: geodezja i kartografia

Postępowania habilitacyjne:

2012

 1. dr inż. Janusz BOGUSZ
 2. dr Agnieszka BITNER-FIAŁKOWSKA

2013

 1. dr inż. Sławomir CELLMER

2014

 1. dr. inż. Robert DUCHNOWSKI
 2. dr. inż. Krzysztof KROSZCZYŃSKI

2015

 1. dr inż. Radosław CELLMER
 2. dr inż. Piotr SAWICKI 

2016

 1. dr inż. Andrzej BOBOJĆ
 2. dr inż. Dariusz POPIELARCZYK
 3. dr inż. Jacek RAPIŃSKI 

2017

 1. dr inż. Karol DAWIDOWICZ
 2. dr inż. Małgorzata RENIGIER-BIŁOZOR
 3. dr inż. Małgorzata LESZCZYŃSKA
 4. dr inż. Katarzyna KOCUR-BERA
 5. dr inż. Agnieszka ZWIROWICZ-RUTKOWSKA
 6. dr inż. Kamil KOWALCZYK

 habilitacyjne

dr. inż. Janusza BOGUSZA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pobierz2012-02-22
Data wszczęcia postępowania 2012-02-28
AutoreferatPobierz 

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Janusza BoguszaPobierz2012-03-02
Podjęcie uchwały nr 274 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 28 lutego 2012 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Janusza Bogusza w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2012-03-20
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Janusza Bogusza w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2012-04-26
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2012-05-16
Termin wykonania recenzji 2012-06-27
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2012-10-23
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Janusza Bogusza 2012-10-23
Podjęcie uchwały nr 26 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Januszowi BoguszowiPobierz2012-11-13

 


 

Postępowanie habilitacyjne

dr Agnieszki BITNER-FIAŁKOWSKIEJ

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pobierz2012-04-30
Data wszczęcia postępowania 2012-04-30
AutoreferatPobierz 

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-FiałkowskiejPobierz2012-05-07
Podjęcie uchwały nr 293 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 30 kwietnia 2012 roku postępowaniem habilitacyjnym dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2012-05-15
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2012-06-25
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2012-07-02
Termin wykonania recenzji 2012-08-13
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2012-10-18
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej 2012-10-29
Podjęcie uchwały nr 27 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dot. odmowy nadania dr Agnieszce Bitner-Fiałkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2012-11-13

 


 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. Sławomira CELLMERA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pobierz2013-04-26
Data wszczęcia postępowania 2013-04-26
AutoreferatPobierz 

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Sławomira CellmeraPobierz2013-04-29
Podjęcie uchwały nr 62 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Sławomira Cellmera w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2013-05-14
Podjęcie uchwały nr 63 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 26 kwietnia 2013 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Sławomira Cellmera w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2013-05-14
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Sławomira Cellmera w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-06-06
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2013-06-26
Termin wykonania recenzji 2013-08-07
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2013-09-17
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Sławomira Cellmera 2013-10-07
Podjęcie uchwały nr 92 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Sławomirowi CellmerowiPobierz2013-10-15

 


 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. Roberta DUCHNOWSKIEGO

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pobierz2013-09-25
Data wszczęcia postępowania 2013-09-25
AutoreferatPobierz 

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Duchnowskiego.Pobierz2013-09-25
Podjęcie uchwały nr 93 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Duchnowskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-10-15
Podjęcie uchwały nr 94 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 25 września 2013 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Roberta Duchnowskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-10-15
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Duchnowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-11-07
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2013-11-22
Termin wykonania recenzji 2014-01-03
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zmiany w składzie komisji habilitacyjnej powołanej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Duchnowskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-01-09
Termin wykonania recenzji, w związku ze zmianą recenzenta. 2014-03-03
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2014-03-18
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Roberta Duchnowskiego. 2014-03-18
Podjęcie uchwały nr 116 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Robertowi Duchnowskiemu.Pobierz2014-04-15

 


 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. Krzysztofa KROSZCZYŃSKIEGO

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Pobierz2013-11-20
Data wszczęcia postępowania 2013-11-20
AutoreferatPobierz 

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego.Pobierz2013-12-02
Podjęcie uchwały nr 103 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-12-17
Podjęcie uchwały nr 104 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 20 listopada 2013 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2013-12-17
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-01-09
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2014-01-20
Termin wykonania recenzji 2014-03-03
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2014-03-21
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Kroszczyńskiego. 2014-03-21
Podjęcie uchwały nr 117 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Krzysztofowi Kroszczyńskiemu.Pobierz2014-04-15

 

 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. RADOSŁAWA CELLMERA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. Pobierz2014-10-24
Autoreferat.Pobierz2014-10-24
Data wszczęcia postępowania. 2014-10-28

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Cellmera.Pobierz2014-10-29
Podjęcie uchwały nr 158 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Cellmera w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-11-18
Podjęcie uchwały nr 159 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 28 października 2014 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Radosława Cellmera w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-11-18
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Cellmera w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-12-04
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej. 2014-12-17
Termin wykonania recenzji. 2015-01-28
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. 2015-02-18
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Radosława Cellmera. 2015-02-18
Podjęcie uchwały nr 176 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Radosławowi Cellmerowi.Pobierz2015-03-24

 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. PIOTRA SAWICKIEGO

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.Pobierz2014-11-17
Autoreferat.Pobierz2014-11-17
Data wszczęcia postępowania. 2014-11-20

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Sawickiego.Pobierz2014-12-08
Podjęcie uchwały nr 162 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Sawickiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-12-16
Podjęcie uchwały nr 163 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 20 listopada 2014 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sawickiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2014-12-16
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Sawickiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2015-01-08
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej. 2015-01-27
Termin wykonania recenzji. 2015-03-10
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. 2015-03-26
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Sawickiego. 2015-03-26
Podjęcie uchwały nr 187 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Piotrowi Sawickiemu.Pobierz2015-04-21
 

 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. ANDRZEJA BOBOJCIA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.Pobierz2016-01-25
Autoreferat.Pobierz2016-01-25
Data wszczęcia postępowania. 2016-01-26

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bobojcia.Pobierz2016-02-23
Podjęcie uchwały nr 314 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bobojcia w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Podjęcie uchwały nr 315 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 26 stycznia 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Andrzeja Bobojcia w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bobojcia w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-04-07
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej. 2016-04-19
Termin wykonania recenzji. 2016-05-31
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. 2016-06-17
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Andrzeja Bobojcia. 2016-06-17
Podjęcie uchwały nr 368 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Andrzejowi Bobojciowi.Pobierz2016-06-28
 

 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. DARIUSZA POPIELARCZYKA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.Pobierz2016-02-25
Autoreferat.Pobierz2016-02-25
Data wszczęcia postępowania. 2016-02-25

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Popielarczyka.Pobierz2016-02-29
Podjęcie uchwały nr 316 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Popielarczyka w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Podjęcie uchwały nr 317 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 25 lutego 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Dariusza Popielarczyka w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Popielarczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-04-07
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej. 2016-04-19
Termin wykonania recenzji. 2016-05-31
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. 2016-06-17
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Dariusza Popielarczyka. 2016-06-17
Podjęcie uchwały nr 369 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Dariuszowi Popielarczykowi.Pobierz2016-06-28
 

 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. JACKA RAPIŃSKIEGO

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.Pobierz2016-01-16
Autoreferat.Pobierz2016-01-16
Data wszczęcia postępowania. 2016-01-22

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Rapińskiego.Pobierz2016-02-16
Podjęcie uchwały nr 312 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Rapińskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Podjęcie uchwały nr 313 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 22 stycznia 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Jacka Rapińskiego w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-03-15
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Rapińskiego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia.Pobierz2016-04-07
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej. 2016-04-19
Termin wykonania recenzji. 2016-05-31
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej. 2016-06-10
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jacka Rapińskiego. 2016-06-10
Podjęcie uchwały nr 370 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Jackowi Rapińskiemu.Pobierz2016-06-28
 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. KAROLA DAWIDOWICZA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2016-09-12
AutoreferatPobierz2016-09-12
Data wszczęcia postępowania 2016-09-14

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola DawidowiczaPobierz2016-09-21
Podjęcie uchwały nr 20 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola Dawidowicza w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-10-18
Podjęcie uchwały nr 21 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 14 września 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr. inż. Karola Dawidowicza w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-10-18
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola Dawidowicza w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-12-08
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2017-01-02
Termin wykonania recenzji 2017-02-13
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2017-02-17
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Karola Dawidowicza 2017-02-17
Podjęcie uchwały nr 95 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Karolowi DawidowiczowiPobierz2017-03-14
 
 

Postępowanie habilitacyjne

dr inż. MAŁGORZATY RENIGIER-BIŁOZOR

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2016-10-06
AutoreferatPobierz2016-10-06
Data wszczęcia postępowania 2016-10-10

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Renigier-BiłozorPobierz2016-10-17
Podjęcie uchwały nr 37 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-11-16
Podjęcie uchwały nr 38 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 10 października 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-11-16
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłzor w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-12-08
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2017-01-02
Termin wykonania recenzji 2017-02-13
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2017-02-27
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Renigier-Biłozor 2017-02-27
Podjęcie uchwały nr 95 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr inż. Małgorzacie Renigier-BiłozorPobierz2017-03-14
 
 

Postępowanie habilitacyjne

dr inż. MAŁGORZATY LESZCZYŃSKIEJ

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2013-09-25
AutoreferatPobierz2013-09-25
Data wszczęcia postępowania 2013-10-03

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty LeszczyńskiejPobierz2013-10-08
Podjęcie uchwały nr 98 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2013-11-05
Podjęcie uchwały nr 99 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 3 października 2013 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2013-11-05
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2013-12-05
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2013-12-18
Termin wykonania recenzji 2014-01-29
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2014-02-24
Podjęcie uchwały nr 114 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zawieszenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej wszczętego w dniu 3 października 2013 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia 2014-02-25
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej 2014-03-10
Podjęcie uchwały nr 97 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie podjęcia zawieszonego w dniu 25 lutego 2014 roku  postępowania habilitacyjnego dr inż. Małgorzaty Leszczyńskiej wszczętego w dniu 3 października 2013 roku w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia 2017-03-14
Podjęcie uchwały nr 98 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr inż. Małgorzacie LeszczyńskiejPobierz2017-03-14
 

Postępowanie habilitacyjne

dr inż. KATARZYNY KOCUR-BERA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2016-11-10
AutoreferatPobierz2016-11-10
Data wszczęcia postępowania 2016-11-16

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-BeryPobierz2016-11-23
Podjęcie uchwały nr 42 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-12-13
Podjęcie uchwały nr 43 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 16 listopada 2016 roku postępowaniem habilitacyjnym dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2016-12-13
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-Bery w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2017-02-02
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2017-02-21
Termin wykonania recenzji 2017-04-04
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2017-04-10
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyny Kocur-Bery 2017-04-10
Podjęcie uchwały nr 121 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr inż. Katarzynie Kocur-BeraPobierz2017-05-09
 
 
 

Postępowanie habilitacyjne

dr inż. AGNIESZKI ZWIROWICZ-RUTKOWSKIEJ

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2017-02-15
AutoreferatPobierz2017-02-15
Data wszczęcia postępowania 2017-02-15

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Zwirowicz-RutkowskiejPobierz2017-03-02
Podjęcie uchwały nr 99 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej
w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia
Pobierz2017-03-14
Podjęcie uchwały nr 100 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 15 lutego 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym
dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia
Pobierz2017-03-14
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia
Pobierz2017-04-06
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2017-05-04
Termin wykonania recenzji 2017-06-15
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2017-06-22
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Zwirowicz-Rutkowskiej 2017-06-22
Podjęcie uchwały nr 159 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr inż. Agnieszce Zwirowicz-RutkowskiejPobierz2017-07-04
 
 

Postępowanie habilitacyjne

dr. inż. KAMILA KOWALCZYKA

DokumentPlik do pobraniaData
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnegoPobierz2017-03-24
AutoreferatPobierz2017-03-24
Data wszczęcia postępowania 2017-03-24

Harmonogram przebiegu postępowania:

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila KowalczykaPobierz2017-03-31
Podjęcie uchwały nr 123 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografiaPobierz2017-05-17
Podjęcie uchwały nr 124 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym w dniu 24 marca 2017 roku postępowaniem habilitacyjnym
dr. inż. Kamila Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia
Pobierz2017-05-17
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Kowalczyka w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia
Pobierz2017-06-08
Wysłanie dokumentacji do członków komisji habilitacyjnej 2017-06-28
Termin wykonania recenzji 2017-08-09
Termin posiedzenia komisji habilitacyjnej 2017-08-25
Przekazanie przez sekretarza komisji dokumentacji z przebiegu prac komisji habilitacyjnej powołanej do sprawy postępowania habilitacyjnego dr. inż. Kamila Kowalczyka 2017-08-25
Podjęcie uchwały nr 173 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia dr. inż. Kamilowi KowalczykowiPobierz2017-09-19