Plany studiów

 

PLANY STUDIÓW REALIZOWANE NA WYDZIALE GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
(do 31.12.2014 ROKU WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ)

 

Studia stacjonarne

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia (STPS) - inżynierskie

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/20192019/2020
--pdfpdfpdf-pdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf
----pdf-pdf

------pdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf
pdf-pdfpdfpdf-pdf
---pdfpdf-pdf
---pdfpdf--
----

AIB

pdf

IIT

pdf

WG

pdf

-

AIB

pdf

IIT

pdf

WG

pdf

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia (STDS) – magisterskie

KierunekZakres kształceniaPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
--pdfpdfpdf
--pdfpdf-
--pdfpdfpdf
----pdf
pdf-pdf pdf
pdf-pdf -
 -- pdf
pdf-pdf pdf
pdf-pdf pdf
pdf-pdf pdf
pdf-pdf pdf
pdf-pdf 

-

----pdf
pdf-pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

WN

pdf

RiIwN

pdf

pdf-- 

-

pdf-pdf -
-pdfpdf

 

-

-pdfpdf

AG

pdf

ZPL

pdf

AG

pdf

ZPL

pdf

 

Studia niestacjonarne

Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia (SNPS) – inżynierskie

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego 
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
--pdfpdfpdf
pdf-pdfpdfpdf
pdf-pdfpdfpdf
pdf-pdf--
----pdf
----pdf

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia (SNDS) – magisterskie

KierunekSpecjalnośćPlan studiów obowiązujący od roku akademickiego 
2013/20142014/20152015/20162016/20172017/2018
--pdfpdfpdf
--pdfpdf-
--pdfpdfpdf
----pdf
pdf-pdf--
----pdf
pdf-pdf-pdf
pdf----
 pdfpdf pdf

Oznaczenia skrótów:

B - Budownictwo
BiKI - Budowle i konstrukcje inżynierskie
BiED - Budowa i eksploatacja dróg
BE - Budownictwo energooszczędne
GiK – Geodezja i Kartografia;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GiG – Geodezja i Geoinformatyka;
GiSzN – Geodezja i Szacowanie Nieruchomości;
DnRN – Doradztwo na Rynku Nieruchomości;
PiIP – Planowanie i Inżynieria Przestrzenna;
GP – Gospodarka Przestrzenna;
GG Geodezja Gospodarcza;
GI - Geodezja Inżynieryjna
GSiN – Geodezja Satelitarna i Nawigacja;
GSiNe – Geodezja Satelitarna i Nawigacja (j. angielski);
KN – Kataster Nieruchomości;
GiTI – Geodezja i Technologie Informatyczne;
G2 Geoinformatics (Geoinformatyka)  (j. angielski);
ZN – Zarządzanie Nieruchomościami;
GPiN – Gospodarowanie Przestrzenią i Nieruchomościami;
MREM – Modern Real Estate Management (Nowoczesne Gospodarowanie Nieruchomościami) (j. angielski);
ZiRN - Zarządzanie i rozwój nieruchomości
IK - Inżynieria Kosmiczna
U - Urbanistyka
ZSP - Zdalne Systemy Pomiarowe
InI - Inżynieria Informacji