Panel dyskusyjny na wybrane tematy z przepisów prawnych dotyczących geodezji.

Zaproszenie na Panel Dyskusyjny

Organizator

Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział  w Olsztynie

Temat szkolenia

Panel dyskusyjny na wybrane tematy z przepisów prawnych dotyczących geodezji.

Kiedy

02.03.2017 r. – czwartek- w godzinach  od 10.00 – do 15.00

Gdzie

Sala sesyjna Urzędu Miasta, -  Olsztyn, - Pl. Jana Pawła II  1

Prowadzący szkolenie

dr inż. Ludmiła PietrzakDyrektor Ośrodka Szkoleniowego SGP, Redaktor Naczelny  Przeglądu Geodezyjnego, wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych. (uprawnienia 1,2,3,5,6,7).

Program szkolenia

 1. Uwierzytelnianie dokumentacji geodezyjnej wykonywanej  na potrzeby:

 - procesów budowlanych, „specustaw”, art.73 przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną z 1998 r.- dotyczący nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, map do celów prawnych

 1. Rowy stanowiące działkę, a rowy będące użytkami- postępowania w trybie rozgraniczenia i procesie  modernizacji ewidencji gruntów i budynków
 2. Użytki Ls i Br w ewidencji gruntów
 3. Przyjęcie granic w procedurze podziału
 4. Stosowanie 33% w przypadku podziałów nieruchomości rolnych i zurbanizowanych
 5. Ustalenie linii brzegu z ustawy Prawo wodne a pomiar sytuacyjny  linii brzegu w rozumieniu art. 82a rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków
 6. Utrzymanie osnowy pomiarowej w tym starej osnowy poligonowej
 7. Treść sprawozdania technicznego, w tym analiza materiałów źródłowych – orzecznictwo
 8. Wniosek strony lub jego brak , a wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków m.in. w kontekście ustalania granic.
 9. Wymiana danych pomiędzy wykonawcą a Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 17.12.2016
 10. Wiarygodność danych – kiedy wolno stosować par.37-39 rozporządzenia EGiB
 11. Inne tematy  - w zakresie pytań zgłoszonych do 1 tygodnia przed panelem dyskusyjnym

Koszt

Wstęp wolny

Konto, na które należy dokonać opłaty

Nie dotyczy

Zgłoszenia uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na e-maila  gilska@wp.pl  z podaniem imienia i nazwiska zgłaszanej osoby. Proszę  skorzystać z załączonego formularza, który można  wysłać na e-maila

Formularz zgłoszeniowy *.doc