Otwarte seminarium naukowe nt.: „Wybrane zagadnienia funkcjonowania gminy w prawie i praktyce”

SEMINARIUM

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
oraz
Katedra Zasobów Nieruchomości
uprzejmie zaprasza na

otwarte seminarium naukowe nt.:
„Wybrane zagadnienia funkcjonowania gminy w prawie i praktyce”

które odbędzie się w dn. 06.12.2016 r.
przy ul. Oczapowskiego 12B, sala nr 306,
rozpoczęcie o godz. 17.15

Seminarium związane jest z przedstawieniem zagadnień dotyczących rozwoju potencjału funkcji mieszkaniowej w gminie oraz zaprezentowanie inicjatyw lokalnych mających wpływ na rozwój gminy

 

Prelegenci:

  • dr inż. Elżbieta Zysk (KGNiRR) - „Wieloaspektowe badanie potencjału rozwoju funkcji mieszkaniowej w gminie Dywity”
  • mgr Paweł Klonowski –„Lokalne inicjatywy obywatelskie w prawie i praktyce”

Komitet Naukowy-Organizacyjny:

  • mgr Anna Klimach – przewodniczący
  • mgr inż. Marta Figurska– sekretarz
  • dr hab. inż. Radosław Cellmer