Otwarte Seminarium Naukowe mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej

SEMINARIUM

I N S T Y T U T  G E O D E Z J I

WYDZIAŁ GEODEZJI,

 INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

 

Uprzejmie zapraszam na otwarte seminarium naukowe

mgr inż. Patrycji Wyszkowskiej

doktorantki w Instytucie Geodezji, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie

pt.

Uodporniona Msplit estymacja i jej podstawowe zastosowania


które odbędzie się 26.02.2019 r. o godz. 1030

w Sali Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.

 

        

Dyrektor Instytutu
                                           dr hab. inż. Robert Duchnowski, prof. UWM