Otwarte Seminarium Naukowe mgr. inż. Jarosława Świdyńskiego

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

zaprasza na Otwarte Seminarium Naukowe mgr. inż. Jarosława Świdyńskiego pt.:
„Wykorzystanie metod geoinformacyjnych w sporządzaniu map atrakcyjności inwestycyjnej na terenach przyrodniczo cennych”

które odbędzie się 09 stycznia 2017 r. o godz. 12.15 w sali Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego
Kierownik Katedry  prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.