Otwarte Seminarium Naukowe mgr inż. Darii Adamskiej

KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

zaprasza na Otwarte Seminarium Naukowe
mgr inż. Darii Adamskiej  pt.:

„Metoda badania wartości komunikacyjnej z wykorzystaniem geolokalizacji”

które odbędzie się

07 listopada 2016 r. o godz. 12:30
w sali Rady Wydziału, ul. Prawocheńskiego 15

 

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.               

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman, prof. zw.