Otwarte Seminarium Naukowe mgr inż. Anety Cichulskiej

Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

uprzejmie zaprasza na
otwarte Seminarium Naukowe
mgr inż. Anety Cichulskiej

„Modelowanie przestrzenne czynników wartościotwórczych na rynku nieruchomości”

które odbędzie się 26 lutego 2019 roku

w sali Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa przy ul. Prawocheńskiego 15
rozpoczęcie o godz. 9.30

Seminarium związane jest z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego