Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

ul. Oczapowskiego 1 (bl. 22), 10-957 Olsztyn
tel. 089 523 35 65

Kierownik

dr inż. Andrzej Dumalski

tel. 089 523 35 65
e-mail: andrzejd@uwm.edu.pl

Pracownicy

stanowiskoosbatel.
Kierownik OSGdr inż. Andrzej Dumalski89 523 35 65email
ERP: starszy specjalista  mgr inż. Jerzy Trystuła     89 523 35 65email
specjalistamgr inż. Adam Pietrzyk89 523 35 65 
starszy technikKrystyna Trystuła89 523 35 65 
technikWeronika Karwowska89 523 35 65 
technologmgr inż. Paweł Gołaszewski89 523 35 65