Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO – BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO – BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ
19-21 października 2017, Olsztyn

 

Szczegóły na stronie: www.uwm.edu.pl/apnb