Oferta Technologiczna Wydziału

W ramach wzajemnych badań oraz wymiany usług prowadzimy współpracę z podmiotami gospodarczymi. Realizujemy przedsięwzięcia z zakresu:

 • zastosowania technik satelitarnych do rozwiązywania podstawowych problemów geodezyjnych (IG),
 • wdrażania systemów informacji przestrzennej (IG),
 • metod opracowania wyników pomiarów geodezyjnych (IG),
 • metod wyrównania sieci geodezyjnych (IG),
 • prac konstrukcyjnych związanych z unowocześnianiem technologii pomiarowych (IG),
 • wdrażania systemów pozycjonowania oraz nawigacji (IG, KGSiN)
 • zastosowania technik satelitarnych do zakładania osnów geodezyjnych (IG),
 • automatyzacji procesu pozyskiwania danych terenowych oraz metod ich przetwarzania dla potrzeb systemów informacji przestrzennej (IG, KGSiN, KGS),
 • zastosowania GPS w geodezji inżynieryjnej i nawigacji (IG, KGSiN),
 • opracowanie algorytmów informatycznych dla wybranych problemów geodezji i mechaniki nieba (KAiG, IG),
 • zastosowania technik satelitarnych do badań geodynamicznych (KAiG),
 • komputerowego wspomagania dydaktyki (KGS),
 • konstruowania przyrządów pomiarowych i znaków geodezyjnych w technologii osnów odtwarzalnych (KGSz),
 • tworzenia oraz obsługi projektów internetowych i komputerowych realizowanych z udziałem baz danych w technologii klient-serwer (KFiT, KGS),
 • wdrażania multimedialnego, cyfrowego systemu video-termalnego VISION PLUS, służącego do badań metrologicznych oraz termalnych w bliskim zasięgu (KFiT),
 • monitorowania środowiska z zastosowaniem kamery termalnej, zdjęć lotniczych i zobrazowań satelitarnych (KFiT),
 • wykonywania i opracowywanie zdjęć lotniczych dla celów waloryzacji środowiska (KFiT),
 • gospodarki nieruchomościami (KGNiRR),
 • katastru nieruchomości (KKiZP),
 • podziału i rozgraniczenia nieruchomości (KKiZP, KGNiRR),
 • regulacji stanów prawnych (KGNiRR, KPiIP, KKiZP),
 • opracowywania ekspertyz i prognoz rozwoju przestrzennego (KPiIP, KKiZP)<,/li>
 • szacowania wartości nieruchomości (KGNiRR),
 • taksacji powszechnej (KGNiRR),
 • opracowań planistycznych na różnych poziomach podziału administracyjnego (KPiIP),
 • rekultywacji obszarów zdewastowanych (KPiIP, KKiZP),
 • urządzania obszarów wiejskich (w tym projekty dostosowania gospodarstw do warunków europejskich) (KPiIP, KKiZP).