Konferecja BIOPOTENCJAŁ 2016 - Warszawa 17 czerwca 2016