13-14 czerwca 2016 "XII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE"