Zaproszenie na SEMINARIUM "Nieruchomości w wymiarze ekonomicznym i prawnym – aktualne problemy”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

SEMINARIUM

Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedra Zasobów Nieruchomości

uprzejmie zaprasza na otwarte seminarium naukowe nt.:
„Nieruchomości w wymiarze ekonomicznym i prawnym – aktualne problemy”

które odbędzie się 18 maja 2016 r.
w sali nr 201 przy ul. Prawocheńskiego 15
rozpoczęcie o godz. 9.00

Seminarium związane jest z przedstawieniem najnowszych osiągnięć badań analizy czynników prawnych i ekonomicznych kształtujących wartość nieruchomości.

 Prelegenci:

  • mgr inż. Marta Figurska - ,,Możliwości zastosowania analizy fundamentalnej na rynku nieruchomości”
  • mgr Anna Klimach - ,,Posadowienie urządzeń przesyłowych na nieruchomości a status prawny jej właściciela”

 Komitet Naukowy-Organizacyjny:

  • dr. inż. Anna Banaszek – przewodniczący
  • dr inż. Marek Walacik – sekretarz
  • dr inż. Elżbieta Zysk