IV Forum Budowlane – Płock 2016

16-17 listopada 2016 r.

ORGANIZATOR

Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Przy współpracy:

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Płocku
Izby Gospodarczej Regionu Płockiego
Towarzystwa Naukowego Płockiego

POD PATRONATEM

JM Rektora Politechniki Warszawskiej
Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Prezydenta Miasta Płocka

CELE

► Promocja nowoczesnych technologii, systemów i wyrobów budowlanych
► Promocja osiągnięd naukowych
► Promocja rynku budowlanego

 

PROGRAM FORUM

Konferencja naukowo-techniczna „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”
Warsztaty inżynierów budownictwa „Nowoczesne technologie dla budownictwa”
Wystawa osiągnięd i produktów dla budownictwa

 

KONTAKT
Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW
Instytut Budownictwa /IV Forum Budowlane – Płock2016/
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
tel./fax. (24) 262-42-26, e-mail: fb2016@pw.plock.pl
www.fb2016.pw.plock.pl

>>>czytaj więcej<<<