Praktyki zawodowe (studenckie) - GiK, GP

 

Studia stacjonare I-go stopnia (inżynierskie)

KierunekSpecjalnośćPo roku IPo roku IIPo roku IIIPo roku IV
GiKGiGPraktyka kierunkowa 4 tygodnie (do końca III roku)x
GiKGiSzNPraktyka kierunkowa 4 tygodnie (do końca III roku)x
GPxPraktyka kierunkowa: problematyka gospodarki przestrzennejxxx
DnRNx

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Praktyka kierunkowa obejmująca zagadnienia projektowe

x
PiIPx

Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Praktyka kierunkowa: zagadnienia projektowe

x

Studia niestacjonare I-go stopnia (inżynierskie)

KierunekSpecjalnośćPo roku IPo roku IIPo roku IIIPo roku IV
GiKGiSzNPraktyka kierunkowa z geodezji - 3 tygodnie (do końca III roku)x

Opiekunowie praktyk

Geodezja
dr inż. Karol Dawidowicz
Instytut Geodezji
tel. 089 523 45 26; fax. 089 523 47 68
e-mail: karol.dawidowicz@uwm.edu.pl
dr inż. Andrzej Dumalski
Instytut Geodezji
tel. 089 523 45 42; fax. 089 523 47 68
e-mail: andrzej.dumalski@uwm.edu.pl
 
Środowiskowe aspekty gospodarki przestrzennej
dr inż. Dariusz Konieczny
Katedra Planowania
i Inżynierii Przestrzennej
tel. 089 523 42 05; fax. 089 524 06 48
e-mail: dariusz.konieczny@uwm.edu.pl
dr inż. Jadwiga Konieczna
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
tel. 089 523 34 07; fax. 089 523 45 58
e-mail: jadwiga.konieczny@uwm.edu.pl
 
Praktyka terenowa w gminie
dr inż. Dariusz Konieczny
Katedra Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
tel. 089 523 42 05; fax. 089 524 06 48
e-mail: dariusz.konieczny@uwm.edu.pl
dr inż. Jadwiga Konieczna
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
tel. 089 523 34 07; fax. 089 523 45 58
e-mail: jadwiga.konieczny@uwm.edu.pl
 

Opis praktyk (do pobrania)

kierunek: Geodezja i Kartografia

 • Informacje ogólne dot. praktyki z geodezji *.PDF
 • ogólny zakres praktyki z geodezji *.PDF
 • dziennik praktyk – wzór *.PDF

kierunek: Gospodarka Przestrzenna

 1. Sposób postępowania związany z wyborem właściwego programu praktyk:
 2. Wybrać informacje ogólne (Praktyki zawodowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna)
 3. Wybrać program praktyki (np. studia stacjonarne I stopnia, rok I, sem.2 ST-GP-I-2)
 4. Wybrać właściwą kartę przebiegu praktyki (wg numeracji zachowanej w tabeli – patrz informacje ogólne, np. Lp. 1 I karta praktyki zawodowej)
 • Praktyki zawodowe na kierunku Gospodarka Przestrzenna *.PDF

 

STUDIA STACJONARNE

 

 1. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 GP *.PDF
 2. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 DnRN  *.PDF
 3. Studia stacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 PiIP *.PDF
 4. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 DnRN *.PDF
 5. Studia stacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 PiIP  *.PDF
 6. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 1) (GPiN) *.PDF
 7. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 2) (GPiN) *.PDF
 8. Studia stacjonarne II stopnia – rok I, semestr 1 (praktyka 3) (GPiN) *.PDF
 • I Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia DnRN *.PDF
 • II Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • III Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia DnRN *.PDF
 • IV Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia I stopnia PiIP *.PDF
 • V Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia I stopnia GP *.PDP
   
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 1) *.DOC
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 2) *.DOC
 • Karta przebiegu praktyki - rok I -studia II stopnia GPiN (praktyka 3) *.DOC

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

 1. Studia niestacjonarne I stopnia – rok I, semestr 2 *.PDF
 2. Studia niestacjonarne I stopnia – rok II, semestr 4 *.PDF
 3. Studia niestacjonarne I stopnia – rok III, semestr 6 *.PDF
 •  I Karta przebiegu praktyki - rok I, sem. 2, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
 • II Karta przebiegu praktyki - rok II, sem. 4, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
 • III Karta przebiegu praktyki - rok III, sem. 6, studia niestacjonarne I stopnia GP *.PDF
  • Przykładowa struktura organizacyjna urzędu *.PDF
  (Zaktualizowano 25.05.2018, godz. 12:30)

  Zobacz

  • Zarządzenie Nr 58/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie  zasad realizacji praktyk studenckich (zarządzenie) (pobierz regulamin)