Newsletter 04/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 904 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia limitu naboru na I rok niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.
 2.  UCHWAŁA Nr 903 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 902 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia limitów naboru kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2016/2017. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA Nr 885 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. Czytaj więcej. 
 7. UCHWAŁA Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów. Czytaj więcej.
 8. Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zakazu posiadania niebezpiecznych przedmiotów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 9. Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 10. Zarządzenie Nr Nr 30/2016 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 11. DECYZJA Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 336 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy  o współpracy z firmą  GEOPROL Ryszard Firko. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 335 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia programu kształcenia, programu studiów, w tym planu studiów na specjalności pn.: „inżynieria drogowa”, realizowanej na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku budownictwo. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 334 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych   studiów pierwszego stopnia 7-semestralnych oraz studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „budownictwo”. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 333 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 190 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2015 w roku w sprawie zmiany programów kształcenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia 3- semestralnych na kierunku „geodezja i kartografia” i „gospodarka przestrzenna”. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 328 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017- 2020. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA nr 5/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad finansowania wybranych prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy (JCR) (lista A) przez pracowników Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 7. DECYZJA nr 2/2016 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania   określenia wysokości dofinansowania pojedynczego wniosku oraz liczby wniosków finansowych w ramach Konkursu „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”.  Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Geopodchody 2016. Czytaj więcej.
 2. Konkurs „Granty naukowe dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”- WYNIKI. Czytaj więcej.
 3. Przedstawiciele w KT 297 ds. Informacji Geograficznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Czytaj więcej.
 4. Prof. Paweł Wielgosz - zastępcą Redaktora Naczelnego oraz członkiem Rady Wydawniczej czasopisma Journal of Geodesy. Czytaj więcej.
 5. II edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Lubomira Włodzimierza Barana. Czytaj więcej.
 6. Stowarzyszenie Absolwentów UWM zaprasza. Czytaj więcej.
 7. Konkurs "Metamorfoza podwórek".  Czytaj więcej.
 8. Parametryzacja 2017. Czytaj więcej.
 9. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 10. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 11. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Otwarte seminarium naukowe nt.: „Nieruchomości w wymiarze ekonomicznym i prawnym – aktualne problemy” - Olsztyn 18 maja 2016 r. Czytaj więcej.
 2. IV Forum Budowlane – Płock 2016. Czytaj więcej.
 3. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty - PRZYSTANEK MIASTO. Czytaj więcej.
 4. Konferencja studentow OKSG Wroclaw 2016 - relacja. Czytaj więcej.
 5. Konferencja „Gospodarowanie Przestrzenią Miast I Regionów . Teoria i Praktyka Obszarów Funkcjonalnych” 27-28.X.2016. Czytaj więcej.
 6. GIS w nauce 8-10 czerwca 2016 roku. Czytaj więcej.
                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.