Ćwiczenia terenowe 2017/2018

 

 

Studia stacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

 

KierunekSpecjalnośćPo roku IPo roku IIPo roku IIIPo roku IV
GiKGiGĆwiczenia terenowe z geodezji

10 - 19.09.2018r.

Ćwiczenia terenowe
z geodezji z geomatyką
02 - 11.07.2018r.

Ćwiczenia terenowe
geodezja inżynieryjna
09 - 18.07.2018r.
-
Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
01 - 10.07.2018r.
Ćwiczenia terenowe
geodezja wyższa
05-09.07.2018r.
 
-
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
07-12.06.2018r.
-
GiSzN

Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
30.06 - 4.07.2018r.
9 - 15.07.2018r.

Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości
23.04 - 11.05.2018r.
-

Ćwiczenia terenowe: geodezja inżynieryjna
02 - 04.07.2018r.

-
Ćwiczenia terenowe z fotogrametrii
30.07. - 12.08.2018r.
 
-
-
GPPiIPĆwiczenia terenowe:
Inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru
09.04. - 16.04.2018r.

Ćwiczeni terenowe:
sporządzanie dokumentów i opracowań planistycznych
21.05. - 25.05.2018r.
03 - 07.09.2018r.

--
-
DnRNĆwiczenia terenowe z doradztwa i pośrednictwa
23.04. - 11.05.2018r.
-
-

Studia stacjonarne II-go stopnia (magisterskie)

 

KierunekSpecjalnośćPo roku IPo roku II
GiKGiNS-ang-

Satellite geodesy-feld training
07 - 10.06.2018r.

GPGPiN-Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomościami zurbanizowanych
23.04 - 11.05.2018r.
-Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomościami niezurbanizowanych
14.05. - 25.05.2018r.
-

Ćwiczenia terenowe z rewitalizacji obszarów zurbanizowanych
10.04.2018r.; 29.05.2018r.; 05.06.2018r.; 12.06.2018r.

ZP-

Ćwiczenia terenowe z zarządzania przestrzenią lokalną
23.04. - 11.05.2018r.

Studia niestacjonare I-go stopnia (inżynierskie)

 

KierunekSpecjalnośćPo roku IPo roku IIPo roku IIIPo roku IV
GiKGiSzN

-
 

Ćwiczenia terenowe z geodezji
11 - 17.06.2018r.

Ćwiczenia terenowe z geodezji satelitarnej
06 - 08.07.2018r.

Ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej
 11 - 13.06.2018r.

-

Ćwiczenia terenowe: geodezja inżynieryjna
25 - 30.06.2018r.

-
Ćwiczenia terenowe z geomatyki
18 -22.06.2018r.
- -
-

Ćwiczenia terenowe z pomiarów podstawowych
22 - 24.06.2018r.


 

Ćwiczenia terenowe z szacowania nieruchomości
06.04 - 13.05.2018r.

-