V Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty - PRZYSTANEK MIASTO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ
I BUDOWNICTWA

Zaproszenie na V Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty

PRZYSTANEK MIASTO

Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej

organizowaną przez:

- Katedrę Planowania i Inżynierii Przestrzennej,
- Katedrę Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego,
- Katedrę Zasobów Nieruchomości,
- Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej,
- Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami.

która odbywać się będzie od 11 do 13 maja 2016 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz reprezentantów przedsiębiorstw, realizujących inwestycje komunikacyjne - w zakresie kształtowania systemów komunikacji publicznej oraz ich wpływu na rozwój przestrzeni miejskiej. Niniejsza konferencja przyczyni się do zgłębienia wiedzy teoretycznej i zdobycia nowych praktycznych doświadczeń w zakresie warunków i zasad planowania systemów komunikacji publicznej w dużych polskich miastach, a także w zakresie metod oceny ich wpływu na rozwój przestrzenny, społeczny i gospodarczy tkanki miejskiej. 

Planowana jest publikacja artykułów w jednym z dwóch wybranych czasopism z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum (9 punktów)
 2. Wycena, Wartość - Obrót - Zarządzanie nieruchomościami (2 punkty)

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Publikacja artykułu wiąże się z dodatkową opłatą. Zwolnieniu z opłaty podlegają członkowie kół naukowych będący studentami studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Szczegółowych informacji udzielą:

- dr hab. inż. Adam Senetra tel. 89 523 49 48 email: asenetra@uwm.edu.pl
- dr inż. Ada Wolny tel. 89 523 42 77 email: ada.wolny@uwm.edu.pl

Niniejsze wydarzenie naukowe będzie składało się z dwóch zasadniczych części:

 1. Konferencji, w trakcie której przewiduje się wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli jednostek naukowo – badawczych, ekspertów w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz inżynierii transportu oraz młodych naukowców, doktorantów i członków kół naukowych.
 2. Warsztatów, których celem jest zwiększenie praktycznego doświadczenia zakresie planowania i zagospodarowania przestrzeni, która jest poddawana dynamicznym przekształceniom, w wyniku modernizacji układów komunikacyjnych i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Etapem końcowym warsztatów będzie konkurs urbanistyczny na najlepszy koncepcyjny projekt zagospodarowania wybranej części Olsztyna.
 3. Warsztaty w formie szkoleniowej z obsługi oprogramowania: ARCGIS Online (profesjonalni szkoleniowcy z firmy ESRI) AutoCAD Map 3D i QGIS (potwierdzone zaświadczeniem o udziale w warsztatach). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Proponowana  tematyka referatów:

 1. Zasady kształtowania zintegrowanego systemu komunikacji publicznej.
 2. Systemy komunikacji tramwajowej w miastach.
 3. Systemy komunikacji rowerowej w miastach.
 4. Ekonomiczne skutki rozwoju komunikacji miejskiej.
 5. Społeczne aspekty rozwoju komunikacji miejskiej.
 6. Zarządzanie systemem komunikacji publicznej.
 7. Wpływ dostępności komunikacyjnej na wartość nieruchomości.
 8. Dostępność komunikacyjna jako determinanta popytu na rynku nieruchomości.
 9. Przestrzenne i środowiskowe skutki lokalizacji inwestycji komunikacyjnych.
 10. Komunikacja jako element zrównoważonego rozwoju miast.
 11. Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym.
 12. Inna, pokrewna, nawiązująca do tematyki konferencji.

KOMUNIKAT 1  >>>pobierz<<<

Formularz zgłoszeniowy  >>>pobierz<<<