BKG Geomatyka - informacja dla Komitetu Naukowego

Szanowni Państwo,
Członkowie Komitetu Naukowego Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego,

Pragnę poinformować Szanownych Państwa, że uzyskaliśmy dla Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego – Geomatyka – Patronat technologiczny IEEE, a co się z tym wiąże mamy możliwość publikowania materiałów konferencyjnych w IEEE Xplore oraz indeksowania opublikowanych materiałów przez bazę Web of Science.

W związku z nowymi możliwościami pragnę zachęcić Państwa do propagowania informacji o naszej konferencji w Państwa środowiskach. Osoby zgłoszone z Państwa rekomendacji do dnia 6 marca 2016 roku uzyskują możliwość opłaty obniżonej 1000 PLN (EUR 260)  przy udziale osobistym w Gdańsku. Wystarczy w uwagach rejestracyjnych podać dane osoby polecającej z Komitetu Naukowego.

Chciałbym również poinformować o wysokościach opłat dla członków Komitetu Naukowego, w przypadku przyjazdu na Konferencję, do którego serdecznie zapraszamy, opłata konferencyjna wynosi 650 PLN (150 EUR). Koszt ten został skalkulowany w oparciu o opłaty publikacyjne na rzecz IEEE Xplorer i wyżywienie. Opłata nie zawiera kosztów hoteli ani transportu.

Rejestracja uczestnika jest możliwa pod adresem: http://www.bgc.geomatyka.eu/registration/
W panelu widoczne są standardowe opłaty, ale zostaną one skorygowane po rejestracji przez administratora systemu. Członkom Komitetu Naukowego zostanie przypisana funkcja recenzenta.

Zdając sobie sprawę z Państwa wielu obowiązków oferujemy również możliwość wirtualnego uczestnictwa z wygłoszeniem referatu. Możliwość ta związana jest z wymogiem IEEE obligującym organizatorów konferencji do nadesłania do IEEE Xplore Digital Library tylko artykułów, które zostały w czasie konferencji wygłoszone. W tym wypadku wysokość opłaty konferencyjnej dla członków Komitetu Naukowego udało nam się skalkulować na poziomie 200 PLN (50 EUR) i obejmuje ona wyłącznie publikację wygłoszonych artykułów oraz prezentację wirtualną.

W sytuacji, gdyby ktoś z Państwa nie mógł uczestniczyć w Kongresie w sposób osobisty lub wirtualny, wówczas proszę o dokonanie rejestracji ze statusem recenzenta. Rejestracja ta nie wiąże się z opłatami i nie stanowi o uczestnictwie, a jedynie pozwala na przegląd i recenzję artykułów.

Link do rejestracji dla Recenzentów: https://www.systemcoffee.pl/rejestracja/index.php?kid=499&lang_type=en&hash=1f4f93aa4d32eb

Jednocześnie chciałbym wyrazić swoją głęboką wdzięczność za poświęcony przez Państwa czas i wysiłek oraz zapraszam do odwiedzenia Gdańska w czerwcu. Będę wdzięczny z Państwa sugestie, uwagi i życzenia, które wzmocniłyby naszą współpracę.

Z wyrazami szacunku
dr hab.inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG
e-mail: marek.przyborski@pg.gda.pl

-- 

GEOMATYKA 2016: Baltycki Kongres Geodezyjny – Baltic Geodetic Congres
02-04.06.2016 Gdansk University of Technology, Poland
www.bkg.geomatyka.eu, e-mail: bkg@geodezja.pl
tel. +48 58 347 17 31, fax +48 58 347 20 37