Zaproszenie na XXXIX Ogólnopolską Konferencję Kartograficzną ->26-28 września 2016

XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
WIZUALIZACJA KARTOGRAFICZNA W NAUCE I PRAKTYCE
Zwierzyniec, 26-28 września 2016

Zaproszenie

Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny PTG, Oddział Lubelski PTG i Roztoczański Park Narodowy serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji. Tegoroczna konferencja, będąca kontynuacją tradycyjnych spotkań polskich kartografów, ma na celu przedstawienie poglądów i wymianę myśli na temat szerokiego spektrum zagadnień wizualizacji kartograficznej. Rozwój technologiczny stwarza możliwości realizacji nowych pomysłów w zakresie prezentacji danych i wizualizacji zjawisk o charakterze przestrzennym, również abstrakcyjnych. Metodyka prezentacji kartograficznej oraz nowoczesne narzędzia informatyczne są źródłem inspiracji dla twórców innowacyjnych rozwiązań w zakresie wizualizacji informacji i wyników analiz przestrzennych.

Organizatorzy mają nadzieję, że tematyka konferencji i atrakcyjny program zainteresuje przedstawicieli różnych środowisk, naukowców i praktyków, dla których problematyka wizualizacji stanowi ważny aspekt przekazu (komunikacji) i analizy informacji (odkrywania nowej wiedzy). Szczególnie zapraszamy młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.

 

Komumikat 1

Formularz zgłoszeniowy