Ramowy program studiów doktoranckich

Lp.PrzedmiotOgółem godz.I rokII rokIII rokIV rokUwagi
wćwI sem.II sem.III sem.IV sem.V sem.VI sem.VII sem.VIII sem.
1.Przedmiot kierunkowy (SIP)1515015000000egzamin
2.Seminaria doktoranckie09001515151515150zaliczenie
3.Matematyka3000151500000zaliczenie
Razem na wydziale4510506030151515150 
4.Filozofia, ekonomia lub etyka *200000020000egzamin
5.Język obcy **09001515151515150egzamin
6.Podstawy pedagogiki150001500000zaliczenie
7.Metodologia badań naukowych100010000000zaliczenie
8.Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wyższego100010000000zaliczenie
Razem zajęcia wspólne709003530303515150 
OGÓŁEM11519509560305030300 

* przedmiot do wyboru
** osoby znające biegle w mowie i w piśmie, jeden język nowożytny zwolnione są z zajęć