Newsletter 12/2015-01/2016

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr  854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2016 roku. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr  851 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych.  Czytaj więcej.
 3.  Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 4/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czytaj więcej.
 6. Zarządzenie Nr 94/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA Nr 288 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia ramowej umowy  o współpracy z Conviter Sp. z o.o. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 287 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dziekana o liczbie prodziekanów w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 286 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Pośrednictwo w obrocie nieruchościami”. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA Nr 285 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego likwidacji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Nieruchomościami”. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA Nr 279 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uznania dyplomu ukończenia  studiów w Australii przez Andrzeja Marka Gontara za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia i tytułem zawodowym inżyniera w zakresie geodezji i kartografii. Czytaj więcej.
 6. Decyzja Nr 26/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w zakresie staży realizowanych przez studentów. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. Wybory 2016. Czytaj więcej.
 2. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w latach 2017-2018 - zasady przyznawania (stan na 17 listopad 2015 roku). Czytaj więcej.
 3. Godziny  otwarcia budynkó w okresie sesji zimowej. Czytaj więcej.
 4. Deklaracja prowadzenia zajęć i prac dyplomowych w języku angielskim w ramach Erasmus+. Czytaj więcej.
 5. Archiwum Prac Dyplomowych - APD. Czytaj więcej.
 6. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 7. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.
 8. Dokumenty Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. "Smart City – rola geoinformacji oraz technologii IC. WARSZAWA 26 lutego 2016 roku. Czytaj więcej.
 2. V KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI - wizja, nauka, postęp. OLSZTYN 12 marca 2016 roku. Czytaj więcej.
 3. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”. Czytaj więcej.
 4. Ogólnopolska Konferencja - Geomorfologia Stosowana. Poznań 1-3 czerwca 2016. Czytaj więcej.
 5. Baltycki Kongres Geodezyjny – Baltic Geodetic Congres 02-04.06.2016. Czytaj więcej.
 6. XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna 26-28 września 2016. Czytaj więcej.
 7. Summer School on Development Policy in Bonn. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.