W okresie od 28 do 31 grudnia 2015 r. Dziekanat czynny do godz. 13.00, budynek Dziekanatu przy ul. Prawocheńskiego 15 otwarty w godz. 6.30 - 15.30

Pracownicy
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w/m

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w okresie od 28 do 31 grudnia 2015 r. skracam czas pracy do godz. 1300 dla wszystkich pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyjątkiem pracowników: zatrudnionych przy pilnowaniu, ochrony mienia oraz dozoru technicznego. Powyższe obniżenie wymiaru czasu pracy nie podlega odpracowaniu.
Pracownikom wykonującym pracę w powyżej wskazanym okresie po godzinie 1300, kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych wyznaczą odpowiednio godziny lub inny dzień wolny od pracy.

Z poważaniem
JM Rektor
Prof. dr hab. Ryszard Górecki