II Tura Rejestracji Prac Dyplomowych

II tura rejestracji

Na stronie: www.wgipb.uwm.edu.pl/wyniki-rejestracji-dyplomantow o wynikia I tury rejestracji osób, które będa przygotowywać prace dyplomowe w roku akademickim 2016/2017.

Na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=praca-dyplomowa#1 opublikowano tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017.

Studenci III roku (5 semestr) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz I roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy nie dokonali rejestracji lub nie zostali przyjęci do danej jednostki powinni dokonać rejestracji na stronie: http://www.wgipb.uwm.edu.pl/?q=rejestracja-dyplomanta.

Termin rejestracji upływa w dniu 28 stycznia 2016 roku.

W przypadku problemów proszę o kontakt drogą elektroniczną: danrad@uwm.edu.pl.

dr hab. inż Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Dziekan