Rekrutacja uzupełniającą na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Szanowni Studenci
 

W związku z tym, że zostały jeszcze środki na stypendia, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016 (semestr letni) dla Studentów kierunku GP, GiK i B. Bardzo proszę o składanie podań w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2015. Procedura kwalifikacyjna dostępna jest na stronie Wydziałowej http://wgipb.uwm.edu.pl/erasmus.

 

Kierunek Geodezja i Kartografia, Gospodarka Przestrzenna
dr inż. Marek Ogryzek
Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
10-724 Olsztyn; ul. Prawocheńskiego 15, pok. 4
tel. 89 523 42 10
e-mail: marek.ogryzek@uwm.edu.pl


Kierunek Budownictwo
dr inż Piotr Kosiński

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+
Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Instytut Budownictwa
10-724 Olsztyn, ul. Heweliusza 10, pok. 8
(89) 523 33 50
e-mail: piotr.kosinski@uwm.edu.pl


GiK: Kierunek Geodezja i Kartografia
GP: Kierunek Gospodarka Przestrzenna
B:    Kierunek Budownictwo