Biuro Dziekana: 2-3 listopada 2015 roku dni wewnętrzne

Szanowni Państwo,
Informuję, że ze względu na inwentaryzację Biuro Dziekana w dniach 2-3 listopada 2015 roku będzie zamknięte (dni pracy wewnętrzne).

 

Dziekan
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof UWM