Newsletter 10-11/2015

 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

NEWSLETTER

 

Uchwały Senatu UWM, Zarządzenia i Decyzje Rektora UWM

 1. UCHWAŁA Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA Nr 792 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury z siedzibą w Charkowie.  Czytaj więcej.
 4. Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Czytaj więcej.
 5. Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczyc. Czytaj więcej.
 6. DECYZJA Nr 44/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych. Czytaj więcej.

Informacje z posiedzenia Rady Wydziału, Decyzje Dziekana

 1. UCHWAŁA  Nr 269 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zakresu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 2. UCHWAŁA Nr 268 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie określenia formy zakończenia studiów na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 3. UCHWAŁA  Nr 259 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmiany składu osobowego Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012‐2016. Czytaj więcej.
 4. UCHWAŁA  Nr 258 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania jednolitego składu Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2012-2016 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 5. UCHWAŁA   Nr 257 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 6. UCHWAŁA   Nr 256 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia liczebności członków wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020 wynikającej z przynależności do grupy: nauczyciel akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów i doktorantów. Czytaj więcej.
 7. UCHWAŁA  Nr 255 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2015 roku w sprawie określenia liczby członków wydziałowej komisji wyborczej w kadencji 2016-2020. Czytaj więcej.
 8. Decyzja Nr 25/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 9. Decyzja Nr 24/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr 19/2013 Dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowych Opiekunów Praktyk Zawodowych. Czytaj więcej.
 10. Decyzja Nr 23/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ujednolicenia składu Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko‐Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj więcej.
 11. Decyzja Nr 19/2015 Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 października 2015 roku w sprawie: powołania opiekuna Koła Naukowego Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSin. Czytaj więcej.

WGIPB - wydarzenia, informacje

 1. WGIPB - przyłączamy się do akcji "SZLACHETNA PACZKA". Czytaj więcej.
 2. Konkursu Galileo Masters 2015. Nagrodę specjalną, otrzymali nasi doktoranci Dariusz Tanajewski oraz Grzegorz Grunwald. Czytaj więcej.
 3. Podwyżki wynagrodzeń pracowników Wydziału w części projakościowej w latach 2017-2018 - zasady przyznawania (stan na 17 listopad 2015 roku). Czytaj więcej.
 4. Archiwum Prac Dyplomowych - APD. Czytaj więcej.
 5. Dokumentacja postępowań konkursowych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Czytaj więcej.
 6. Druki do pobrania (baza dokumentów). Czytaj więcej.

Konferencje i seminaria

 1. Seminarium Naukowe 9 grudnia 2015 roku. Czytaj więcej.
 2. Space Day - dzień Gospodarki Przestrzennej. Czytaj więcej.
 3. Summer School on Development Policy in Bonn. Czytaj więcej.

                                                                                                                             Biuro Dziekana
                                                                                                                             Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
 

www.wgipb.uwm.edu.pl

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system newslettera WGIPB.