2014/2015

TERMINY I TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA ORAZ TERMINY POSIEDZEŃ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

>>POBIERZ<<

Data

Godz.

Tematyka posiedzeń

Porządek
posiedzenia

10.09.2014

9.oo

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego. Sprawy bieżące.

-

29.09.2014 (poniedziałek)

12.oo

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 oraz Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału. 

-

14.10.2014

9.oo

Sprawozdanie z działalności Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2013/2014.

-

18.11.2014

9.oo

Wyniki rekrutacji na studia. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania nagród resortowych i odznaczeń państwowych.

POBIERZ

16.12.2014

9.oo

Sprawozdanie z wykonania
planu rzeczowo-finansowego.Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Ocena potencjału rozwojowego Wydziału. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

POBIERZ

20.01.2015

9.oo

Prezentacja Instytutu Budownictwa: nauka, kształcenie, współpraca z gospodarką.

POBIERZ

10.02.2015
nowy termin: 17.02.2015

9.oo

Sprawy bieżące.

POBIERZ

10.03.2015

nowy termin: 24.03.2015

9.oo

Rekrutacja na studia w roku akad. 2015/2016. Zmiany w ofercie kształcenia w roku akademickim 2016/2017.Odznaczenia uczelniane i nagrody Rektora.

POBIERZ

21.04.2015

9.oo

Badania Naukowe i Współpraca z Gospodarką. Studia Doktoranckie. Studia Podyplomowe.

POBIERZ

12.05.2015
nowy termin: 19.05.2015

9.oo

Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

09.06.2015
odłowana

9.oo

Dydaktyka i Kształcenie.

 

30.06.2015
nowy termin: 29.06.2015

9.oo

Sprawozdanie Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Sprawy kadrowe i bieżące.

POBIERZ

ARCHIWUM:

1. Rok akademicki 2014/2015 - pobierz