Terminarz spotkań organizacyjnych ze studentami I roku GiK (studia niestacjonarne)

Zebranie organizacyjne dla studentów niestacjonarnych
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
odbędzie się 2 października 2015 roku w sali nr 2
o godz. 14.oo dla studentów I stopnia kierunku geodezji i kartografii, specjalności geodezji i szacowania nieruchomości,
a o godz. 15.oo dla studentów II stopnia, specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości oraz zarządzanie i rozwój nieruchomości.